Exploitatieonderzoek nieuw Fries Museum

In opdracht van de Provincie Friesland gaat Berns MuseumManagement een exploitatieonderzoek doen voor het nieuwe Fries Museum dat vorig jaar september werd geopend. In 2006 hebben Provinciale Staten van Friesland besloten dat de jaarlijkse exploitatiesubsidie van € 2,75 miljoen in 2014 moet worden geëvalueerd. Ook moet worden onderzocht hoe het nieuwe Fries Museum de aanbevelingen van eerdere externe onderzoeken met betrekking tot imago, marketing en pr heeft uitgevoerd en in welke bezoekersaantallen en inkomsten dit heeft geresulteerd.

In het onderzoek zal een benchmark worden opgenomen van vier musea van vergelijkbare aard en omvang. Het onderzoek moet begin 2015 worden afgerond, zodat de resultaten nog voor de verkiezingen van Provinciale Staten bekend zijn.

Klik hier voor meer informatie

Reacties zijn gesloten.