Berns MuseumManagement

Berns MuseumManagement is het enige managementadviesbureau in Nederland dat is gespecialiseerd in de museum-branche. De dienstverlening is breed en richt zich op het management en de bedrijfsvoering van musea en aanverwante instellingen. Wij zijn inzetbaar op uiteenlopende terreinen: strategisch advies, conceptontwikkeling, organisatie en -exploitatie, verzelfstandiging en fusie, huisvesting, tentoonstellingsprojecten, marketing, communicatie, fondsenwerving en sponsoring. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen wij optreden als coach, adviseur, projectmanager of interim-manager. Onze ambitie is niet alleen mooie plannen te maken, maar deze ook daadwerkelijk helpen te realiseren. De ontwikkeling en realisatie van Museum Het Valkhof in Nijmegen waarvoor Berns MuseumManagement de projectleiding verzorgde, is daar een sprekend voorbeeld van. Meer voorbeelden van uitgevoerde opdrachten vindt u in de portfolio.

Onze werkwijze is praktisch en resultaatgericht. Wij leveren maatwerk waarbij kwaliteit en inhoud steeds voorop staan. Kennis, persoonlijke betrokkenheid en zorgvuldige communicatie vormen de basis voor ons werk.

Wij werken regelmatig samen met andere professionals, zoals architectenbureaus, vormgevers en overige museumspecialisten. Op die manier kan per opdracht adequaat en flexibel worden ingespeeld op de wensen van de opdrachtgever.

Reacties zijn gesloten.