Portfolio

Sinds de oprichting in 1995 is een groot aantal uiteenlopende opdrachten uitgevoerd. Zo werd veel kennis van en ervaring opgedaan met de verschillende aspecten van het management van het museumbedrijf. Grote complexe opdrachten zoals met betrekking tot museumnieuwbouw en de begeleiding van fusie- en verzelfstandigingsprocessen. Maar ook adviesopdrachten in het kader van herpositionering van musea, dan wel het doorlichten van musea in de vorm van een quick scan of het opstellen van bedrijfsplannen. Ook is expertise aanwezig op het terrein van projectmanagement en fondsenwerving.

Reacties zijn gesloten.