Bedrijfsplannen

Exploitatiemodellen Museum De Lakenhal

organsatieplan-stedelijk-museum-de-lakenhal_1

Opdrachtgever: Directie Museum De Lakenhal

Periode: 2011

Inhoud:  Ten behoeve van de besluitvorming over de uitbreiding van het museum, heeft de museumdirectie behoefte aan een ciijfermatige onderbouwing van de museumexploitatie na de uitbreiding. Daartoe zijn acht varianten geformuleerd, waarvoor de exploitatie moet worden berekend.

Resultaat:   In het rapport Museum De Lakenhal, Exploitatiemodellen 2015-2015, worden de verschillende varianten zijn uitgewerkt voor wat betreft de gevolgen voor de museumexploitatie. Er zijn aanbevelingen gedaan met betrekking tot de meest toekomstbestendige variant die uitgaat van een beperkte uitbreiding ten behoeve van publieksfuncties en presentaties.

Samenwerking met: Deze opdracht is uitgevoerd in samenwerking met Klinkaart B.V. museum- en collectiemanagement.

naar boven

Businessplan 2010-2014 Nederlands Watermuseum, Arnhem

Opdrachtgever: Stichting Nederlands Watermuseum

Periode: 2009

Inhoud:  Het bestuur van het Nederlands Watermuseum heeft opdracht gegeven een businessplan te schrijven met als doel de museumexploitatie structureel gezond te maken.

Resultaat:   Een busineesplan voor de periode 2010-2014 met een aantal aanbevelingen ten aanzien van balanssanering, optimalisatie bedrijfsvoering en financieringswijze.

Samenwerking met: Deze opdracht werd uitgevoerd in samenwerking met Klinkaart B.V., bureau voor museum- en collectiemanagement.

Stand van zaken: Het bestuur van het Watermuseum heeft de aanbevelingen grotendeels overgenomen, waardoor de exploitatie aanmerkelijk is verbeterd en de financieringswijze toekomstbestendig is geworden.

naar boven

Evaluatie bedrijfsplan Museum Jan Cunen Oss

16

Opdrachtgever: Gemeente Oss

Periode: 2004

Inhoud:  Evaluatie bedrijfsplan 2001-2005 en update voor bedrijfsplan 2005-2008

Resultaat:   Evaluatierapport met aanbevelingen voor bedrijfsplan 2005- 2008 inclusief voorstellen voor interne verzelfstandiging

Stand van zaken: Het museum werkt aan de voorbereiding van de interne verzelfstandiging

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Bedrijfsplan gemeentemusea Zierikzee

Opdrachtgever: Gemeente Schouwen-Duiveland

Periode: 2002

Inhoud:  Opstellen van een bedrijfsplan voor de gemeentemusea in Zierikzee, inclusief herpositionering en herhuisvesting in het monumentale stadhuiscomplex in Zierikzee

Resultaat:   Bedrijfsplan en inrichtingsplan Museum Zierikzee, ‘Naar een wervende presentatie van de rijke cultuurhistorie van Schouwen-Duiveland’ (mei 2002)

Samenwerking met: Bestuur- en Management Consultants, Leusden en RPHS Architecten Arnhem

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Bedrijfsplan Museum Jan Cunen Oss

Opdrachtgever: Gemeente Oss

Periode: 2000

Inhoud:  Opstellen van een meerjarenbedrijfsplan voor het museum (2001-2005).

Resultaat:   ‘Museum Jan Cunen, Portaal voor cultuur in Oss’ bedrijfsplan 2001-2005 (december 2000)

Stand van zaken: De meeste doelstellingen uit het bedrijfsplan 2001-2005 zijn gerealiseerd. Museum Jan Cunen is opgenomen in het Kunstenplan 2005-2008 vanwege de voorbeeldfunctie op het terrein van de museumeducatie.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Reacties zijn gesloten.