Second opinion verzelfstandiging Museum Jan Cunen

In opdracht van de gemeente Oss en de Stichting Museum Jan Cunen heeft Berns MuseumManagement een second opinion uitgebracht inzake alle documenten die ten behoeve van de verzelfstandiging van het museum waren opgesteld. Het betrof het ondernemingsplan, de budgetsubsidieovereenkomst, de collectiebeheersovereenkomst, de huurovereenkomst en de verzelfstandigingsovereenkomst. Met behulp van de second opinion…

Continue reading