Quick scans

Quick Scan Huisvestingsonderzoek Thermenmuseum Heerlen

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen

Periode: 2008

Inhoud:  Opdracht was een kwalitatieve beoordeling te geven van verschillende varianten van een huisvestingsonderzoek ten behoeve van het Thermenmuseum in Heerlen. De kwalitatieve beoordeling heeft met name betrekking op de vraag hoe de varianten zich verhouden tot de ontwikkelingen in de museale sector en welk cultureel rendement kan worden verwacht in termen van publieksbereik en uitstraling voor de stad. Tenslotte moeten de consequenties van de varianten in beeld worden gebracht voor de exploitatie van het Thermenmuseum.

Resultaat:   Onderzoeksrapportage in de vorm van een quick scan, voorzien van conclusies en aanbevelingen voor een bestuurlijke keuze.

Samenwerking met: BMC Consultants, Amersfoort

naar boven

Quick Scan Stedelijk Museum De Lakenhal

Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Periode: 2008

Inhoud:  De directie van Museum De Lakenhal heeft gevraagd het museum door te lichten door middel van een quick scan. Deze quick scan zou de basis gaan vormen voor een toekomstvisie voor De Lakenhal.

Resultaat:   In het rapport Quick Scan Stedelijk Museum De Lakenhal is het museum uitvoerig beschreven op de aspecten beleidsbepaling en management, het primair proces, organisatie en personeelsformatie, personeelsbeleid en – beheer, huisvesting en locaties, bedrijfsvoering en financiën. Tevens is een benchmark van vergelijkbare musea en een SWOT-analyse in de scan opgenomen.

Stand van zaken: De Quick Scan heeft als onderlegger gediend bij de politieke besluitvorming door de Gemeenteraad van Leiden over de exploitatie- en huisvestingsproblematiek van de Lakenhal. In 2009 en volgende jaren werden de exploitatiebudgetten opgehoogd en werd een besluit genomen over de renovatie en uitbreiding van het Lakenhalcomplex.

naar boven

Quick Scan herhuisvesting Museum Jan Cunen Oss

_CEFD3E37-9EC7-BB91-98C1-94B0B12D2FD6__1 _C46C9133-ECD5-0260-6576-8DE030DF552C_

Opdrachtgever: Gemeente Oss

Periode: 2007

Inhoud:  Door middel van een quick scan moest worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor herhuisvesting van Museum Jan Cunen in de fabriekshallen met sheddaken van de voormailge Tapijtfabriek Bergoss in het centrum van de stad. Door middel van enkele secnario’s moest duidelijk worden gemaakt wat het museum op de nieuwe locatie zou kunnen gaan betekenen voor de stad en zijn inwoners en wat de investeringskosten daarvan zouden gaan worden.

Resultaat:   Een rapport waarin een globaal programma van eisen is opgenomen, alsook een schetsontwerp voor het museum op de nieuwe locatie. Er zijn scenario’s uitgewerkt op verschillende ambitieniveau’s en er is inzichtelijk gemaakt wat het museum extra kan betekenen voor de stad en zijn inwoners als het verhuist naar het fabriekscomplex. De scenario’s zijn tenslotte financieel vertaald qua investering en exploitatie.

Samenwerking met: Architectenbureau Hendriks Bna, Heesch

Stand van zaken: De quick scan en het daarin opgenomen groeiscenario voor het museum is door het gemeentebestuur overgenomen. De gemeenteraad heeft op basis daarvan eind 2007 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om de plannen verder te laten uitwerken.

naar boven

Quick Scan bedrijfsvoering Westfries Museum Hoorn

westfries_gevel schilderij_rietschoof

Opdrachtgever: gemeente Hoorn

Periode: 2004/2005

Inhoud:  Het verrichten van een Quick Scan inzake de bedrijfsvoering van het Westfries Museum

Resultaat:   Rapportage (maart 2005) waarin het Westfries Museum is geanalyseerd aan de hand van het zgn. INK-model, voorzien van een aantal conclusies en aanbevelingen.

Klik hier voor meer informatie

 naar boven

Quick Scan nieuwbouwplannen Nederlands Tegelmuseum Otterlo

Opdrachtgever: bestuur Stichting Nederlands Tegelmuseum

Periode: 2002

Inhoud:  Beoordeling van de nieuwbouwplannen van het museum voor het Bospoortgebied in Ede en advisering met betrekking tot de te nemen vervolgstappen.

Resultaat:   Rapportage Quick Scan herhuisvestingsplannen Nederlands Tegelmuseum (december 2002).

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Reacties zijn gesloten.