Haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsonderzoek Armando Museum in Oud-Amelisweerd

Opdrachtgever: Stichting Amersfoort in C

Periode: 2010-2011

Inhoud:  Berns MuseumManagement is gevraagd in het kader van het haalbaarheidsonderzoek mee te denken en bijdragen te leveren op het gebied van organisatie en exploitatie van het Armando Museum in Oud-Amelisweerd.

Resultaat:   Op grond van het haalbaarheidsonderzoek werd een businessplan opgesteld. Inmiddels zijn door de gemeenten Utrecht en Amersfoort principe-besluiten genomen voor vestiging van het Armando Museum op Oud-Amelisweerd.

Stand van zaken: landhuis Oud-Amelisweerd wordt momenteel zowel uitwendig als inwendig gerestaureerd. Het streven is dat het Armando Museum in de loop van 2013 daar zijn intrek neemt.

naar boven

Advies inzake Museum Religieuze Kunst Uden

Opdrachtgever: Bisdom ’s Hertogenbosch

Periode: 2008-2009

Inhoud:  het Bisdom ’s Hertogenbosch heeft verzocht een advies uit te brengen over de haalbaarheid van het rapport van de Commissie Baartmans inzake de toekomst van het Museum voor Religieuze Kunst te Uden.

Resultaat:   In een beknopte rapportage is het rapport ‘Ankerplaatsen voor religieuze cultuur’ van de Commissie Baartmans geanalyseerd. Op grond van die analyse is als oplossingsrichting geadviseerd te streven naar een model waarbij het Museum voor Religieuze Kunst in Uden behouden blijft, maar een dependence wordt van het Noordbrabants Museum.

Stand van zaken: Het bestuur en de subsidiënten hebben in 2009 besloten het museum in Uden als zelfstandig museum te handhaven.

naar boven

Haalbaarheidsonderzoek Glasmuseum Schiedam

Opdrachtgever: Gemeente Schiedam

Periode: 2006

Inhoud:  Onderzoek werd verricht naar de haalbaarheid van de plannen tot realisatie van een Glasmuseum – Glascentrum in het Wennekerpand te Schiedam. Dit nieuwe museum-centrum zou een (inter)nationale uitstraling moeten gaan krijgen en een belangrijke impuls gaan geven aan de revitalisering van de binnenstad van Schiedam. Bestuurlijke randvoorwaarde was echter dat het exploitabel zou zijn zonder extra gemeentelijke financiële steun.

Resultaat:   In de haalbaarheidsstudie is geconcludeerd dat planrealisatie alleen mogelijk zou zijn, wanneer de gemeente Schiedam jaarlijks een substantiële exploitatiesubsidie zou gaan verstrekken aan het nieuwe Glasmuseum – Glascentrum. Zonder extra financiële steun zou het jaarlijks exploitatietekort oplopen tot € 300.000,– tot € 400.000,–. Op grond daarvan is aan het gemeentebestuur geadviseerd het project te beëindigen.

Samenwerking met: Royal Haskoning, Nijmegen

Stand van zaken: Het gemeentebestuur van Schiedam heeft in mei 2006 besloten het advies te volgen en heeft het project beëindigd.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Kröller-Müller Museum Otterlo

Opdrachtgever: Bestuur Stichting Kröller-Müller Museum

Periode: 2001

Inhoud:  Een haalbaarheidsstudie en een plan van aanpak voor een nieuw te bouwen tweede vestiging van het Kröller Müller Museum, aan de Rijn in Arnhem.

Resultaat:   Onderzoeksrapportage (museumconcept, organisatie, locatie en financieringsopzet) inzake een tweede vestiging van het Kröller-Müller Museum aan de Rijn in Arnhem

Samenwerking met: Royal Haskoning, Nijmegen

Stand van zaken: In 2003 heeft de directie van het Kröller-Müller Museum besloten af te zien van een dependance in Arnhem aangezien de financiering van deze tweede locatie niet rond te krijgen was. Het museum onderzoekt thans de mogelijkheid om een dependance te vestigen in het gebouw van Radio Kootwijk.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Advisering Het Nederlands Watermuseum Arnhem

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel Arnhem

Periode: 1998-1999

Inhoud:  Advisering inzake de haalbaarheid van een Watermuseum in Arnhem en de exploitatieopzet; begeleiding bij de opzet van een businessplan.

Resultaat:   Diverse adviezen die hebben geleid tot een ontwikkelingsplan voor het Nederlands Watermuseum in Arnhem.

Stand van zaken: Het Nederlands Watermuseum is in juli 2004 officieel geopend.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Reacties zijn gesloten.