Second opinion verzelfstandiging Museum Jan Cunen

In opdracht van de gemeente Oss en de Stichting Museum Jan Cunen heeft Berns MuseumManagement een second opinion uitgebracht inzake alle documenten die ten behoeve van de verzelfstandiging van het museum waren opgesteld. Het betrof het ondernemingsplan, de budgetsubsidieovereenkomst, de collectiebeheersovereenkomst, de huurovereenkomst en de verzelfstandigingsovereenkomst. Met behulp van de second opinion…

Continue reading

Exploitatieonderzoek nieuw Fries Museum

In opdracht van de Provincie Friesland gaat Berns MuseumManagement een exploitatieonderzoek doen voor het nieuwe Fries Museum dat vorig jaar september werd geopend. In 2006 hebben Provinciale Staten van Friesland besloten dat de jaarlijkse exploitatiesubsidie van € 2,75 miljoen in 2014 moet worden geëvalueerd. Ook moet worden onderzocht hoe het nieuwe…

Continue reading