Definitiestudies

Projectplan Arnhemse Maycretewoningen uit 1947 naar het Openluchtmuseum

Maycrete woningen Alteveer

Opdrachtgever: Portaal, Veenendaal

Periode: 2006-2007

Inhoud:  In opdracht van woningcorporatie Portaal is een projectplan gemaakt voor de verplaatsing

van twee zgn. Maycretewoningen (noodwoningen uit 1947)van de Arnhemse wijk Alteveer naar het Openluchtmuseum. Het plan voorziet in de realisatie van een nieuwe publiekspresentatie over de wederopbouw van Nederland na de 2e Wereldoorlog. Het plan geeft aan hoe het project georganiseerd en gefinancierd zou kunnen worden. De totale projectkosten voor investering en 10 jaar exploitatie bedragen € 1,2 miljoen.

Resultaat:   In februari 2007 is het projectplan gepresenteerd en goedgekeurd door het Openluchtmuseum en opdrachtgever.

Samenwerking met: Storia, Apeldoorn

Stand van zaken: In augustus 2007 is uiteindelijk om cultuurhistorische en politieke redenen door Portaal besloten om alle 16 bestaande Maycrete-woningen in Arnhem te handhaven en te renoveren. Dit betekent dat de plannen voor verplaatsing naar het Openluchtmuseum niet door gaan.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Project Molukse Barak Nederlands Openluchtmuseum

molukse_kamer

Opdrachtgever: Stichting Het Nederlands Openluchtmuseum

Periode: 2001

Inhoud:  Opstellen plan van aanpak ter realisering van een Molukse barak in het Nederlands Openlucht Museum. Het project behelsde herbouw van een barak en inrichting met een publiekspresentatie van 200 m2, inclusief fondsenwerving.

Resultaat:   Plan van aanpak voor het project Molukse barak in het Openluchtmuseum (december 2001)

Samenwerking met: Royal Haskoning, Nijmegen

Stand van zaken: Het plan van aanpak werd door de museumdirectie goedgekeurd en vormde de basis voor de uitvoering van het project Molukse Barak (zie ook projectmanagement en fondsenwerving). De Molukse Barak werd op 3 oktober 2003 officieel geopend door Staatssecretaris Medy van der Laan samen met de Molukse voetballer Denny Landzaat.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Reacties zijn gesloten.