Overige

Visitatie Kröller-Müller Museum

Opdrachtgever: Ministerie van O.C.W.

Periode: 2010

Inhoud:  Op verzoek van Ministerie van O.C.W. werd deelgenomen aan de visitatiecommissie ten behoeve van het Kröller-Müller Museum. De commissie stond onder voorzitterschap van mevrouw Hedy d’Ancona.

Resultaat:   Medio 2010 werd het visitatierapport aan het Ministerie van O.C.W. aangeboden.

naar boven

Museumzomerdebat over verzelfstandiging musea

Opdrachtgever: Museumvereniging

Periode: 2008

Inhoud:  Op 18 augustus 2008 vond op initiatief van de Museumvereniging het eerste Museumzomerdebat plaats. Het werd gehouden in het Centraal Museum in Utrecht. De Museumvereniging wil met deze debatten een “verdieping’ bereiken op belangrijke thema’s. Het eerste debat stond in het teken van verzelfstandiging van musea. Peter Berns verzorgde een presentatie over de 10 belangrijkste valkuilen en ‘lessons learned’, gebaseerd op zijn ervaringen als adviseur en interim-directeur met verzelfstandiging bij diverse musea (Museum Het Valkhof, Museum GoudA, Museum Boijmans Vna Beuningen e.a.). Daarna vond een paneldiscussie plaats waaraan Diana Wind (directeur Stedelijk Museum Schiedam) en Ranti Tjan (Museum GoudA)tevens een bijdrage leverden. Het Museumzomerdebat werd bijgewoond door ca. 35 deelnemers.

naar boven

Gastcolleges Radboud Universiteit Nijmegen

Opdrachtgever: Faculteit Letteren, Radboud Universiteit Nijmegen

Periode: 2007-2010

Inhoud:  Het geven van gastcolleges aan 3e jaars studenten cultuurwetenschappen in het kader van het vak kunstbeleid en kunstmanagement. In de gastcolleges is ingezoomd op de museumbranche in Nederland aan de hand van een aantal voorbeelden uit de adviespraktijk. Tevens is ingegaan op het fenomeen van de verzelfstandiging van musea.

naar boven

Cultuurmanifest Oost-Nederland 2009-2012

Opdrachtgever: Provincies Gelderland en Overijssel

Periode: 2007

Inhoud:  Opstellen van een manifest om de upgrading en versterking van de culturele infrastructuur in Oost-Nederland te bepleiten bij de Minsiter van O.C.W. en de Tweede Kamer. het Cultuurmanifest O.NL 2009-2012 is op 20 juni 2007 aan Minister R. Plasterk aangeboden. Daarin wordt een hoger cultuurbudget van het rijk bepleit voor Landsdeel Oost. Het Cultuurmanifest is een document van de gezamenlijke overheden in Oost Nederland, te weten de provincies Gelderland en en Overijssel, de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Enschede, Hengelo, Nijmegen en Zwolle.

naar boven

Reacties zijn gesloten.