Persoonlijk

Peter Berns Peter Berns (Hilversum, 1950)

Passie voor kunst en cultuur is voor mij een belangrijke drijfveer in mijn leven en in mijn werk. Ik werd al vroeg gegrepen door de muziek en begon op mijn 10e jaar met vioollessen. Toen ik later in allerlei ensembles en orkesten ging spelen, kwam ik ook in aanraking met zaken als bestuur en organisatie. Tijdens mijn rechtenstudie in Utrecht kon ik met veel plezier met muziek bezig zijn, maar ook op bestuurlijk vlak was ik actief. In 1975 studeerde ik af in de bestuurlijke richting en wilde daarna graag werken in de culturele sector.

In 1975 werd ik de eerste cultuurambtenaar van Oss en leerde daar het “ambtelijke handwerk” kennen. Oss, een middelgrote industriestad, toén met nog weinig cultuur, maar met grootse plannen. Ik werkte daar onder andere aan de (her)oprichting van het Museum Jan Cunen dat in 1980 werd geopend. Van Oss stapte ik in 1980 over naar de provincie Gelderland, waar ik in Arnhem tot 1995 beleids- en managementfuncties vervulde bij de afdeling Cultuur en Educatie.

In die periode werd mijn kennis over kunst en cultuurbeleid verder verbreed en verdiept. Ik maakte ook deel uit van de (toenmalige) Raad voor de Kunst en van diverse besturen van kunstinstellingen. Eind 1994 besloot ik een eigen bureau te starten met als ambitie culturele projecten te gaan managen voor overheid en culturele instellingen. Door verwerving van de opdracht voor het projectleiderschap voor de Museum Het Valkhof in Nijmegen, kwam ik opnieuw en intensiever dan ooit met de museumwereld in aanraking. Het succes van dit project smaakte naar meer en heeft ertoe geleid dat ik me sindsdien vooral heb toegelegd op de museumbranche.

Reacties zijn gesloten.