Beleidsadviezen

Advies inzake ontwikkeling en realisatie Philips Museum Eindhoven

advies-inzake-ontwikkeling-en-realisatie-philips-museum-eindhoven

Opdrachtgever: Philips Electronics B.V.Eindhoven

Periode: 2010-2011

Inhoud:  Berns Museum Management verzorgde adviezen in de definitiefase. Geadviseerd werd op gebied van museumconcept binnen bestaande Oude Gloeiplampenfabriek in Eindhoven en binnen financiële kaders. Begeleiding in architectenkeuze en tentoonstellingsontwerpers. Begeleiding en advies in ontwerpfase ten aanzien van vernieuwbouw, inrichting en exploitatie. De presentatie gaat een beeld geven van de 125-jarige geschiedenis van het Philipsconcern aan de hand van de collectie historische Philipsprodcten.

Resultaat:   Uitgewerkte plannen voor vernieuwbouw en museale presentatie naar ontwerpen van GSG Architecten uit Apeldoorn en Kinkorn uit Tilburg (medio 2011).

Stand van zaken: De oplevering van de vernieuwbouw van het complex heeft plaatsgevonden in het voorjaar 2012. De opening van het Philips Museum wordt verwacht in najaar 2012.

naar boven

Organsatieplan Stedelijk Museum De Lakenhal

organsatieplan-stedelijk-museum-de-lakenhal organsatieplan-stedelijk-museum-de-lakenhal_1

Opdrachtgever: Directie Museum De Lakenhal

Periode: 2010

Inhoud:  De directie van De Lakenhal heeft Berns MuseumManagement gevraagd om een personeels- en organisatieplan op te stellen als uitvloeisel van het Actieplan ‘De Lakenhal op orde’.

Resultaat:   Het organisatie en personeelsplan zijn medio 2010 afgerond en in de tweede helft van 2010 goedgekeurd door de OR en het gemeentebestuur van Leiden.

Stand van zaken: De plannen zijn inmiddels volledig geïmplenteerd.

naar boven

Advies inzake exploitatie Twentse Welle Enschede

Opdrachtgever: Twentse Welle en gemeente Enschede

Periode: 2009

Inhoud:  Gevraagd is een onderzoek te doen naar het noodzakelijke subsidievolume voor een gezonde museumexploitatie in de nieuwbouw van Twentse Welle te Enschede.

Resultaat:   In de onderzoeksrapportage is een uitvoerige analyse gemaakt van de exploitatietekorten in de nieuwe huisvesting. Er zijn mede op basis van benchmarks drie varianten opgesteld voor de exploitatie. Geadviseerd is om het jaarlijkse subsidievolume fors op te hogen naar ten minste de minimumvariant ten einde een duurzame en gezonde exploitatie te bewerkstelligen.

Stand van zaken: De gemeente Enschede heeft begin 2010 besloten tot gefaseeerde verhoging van de jaarlijkse subsidie aan Twentse Welle. De eerste verhoging bedroeg 600.000 euro structureel.

naar boven

Advies inzake Museum voor Religieuze Kunst Uden

Opdrachtgever: Commissie Houben

Periode: 2008

Inhoud:  Opdracht is onderzoek te doen naar de levensvatbaarheid van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, mede gelet op de zwakke financiële positie van het museum. Daarbij moeten verschillende mogelijkheden op hun realiteitsgehalte worden getoetst. Ondermeer ook een intensieve samenwerking met het Noordbrabants Museum aan de orde en de plannen voor een uitbreiding van het museumcomplex.

Resultaat:   Er is een onderzoeksrapportage uitgebracht aan de Commissie Houben die op haar beurt een advies heeft uitgebracht aan de bij het museum betrokken partijen (gemeente Uden, Bisdom ‘s-Hertogenbosch en de Zusters van de Orde van Maria Refugie. Mede op basis van het onderzoeksrapport heeft de Commissie geadviseerd om het Museum voor Religieuze Kunst onder te brengen bij het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Onderzoek herbestemming Paleis Soestdijk

historische afbeelding jachtslot soestdijk luchtfoto paleis soestdijk

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst/Paleis Soesdijk

Periode: 2008

Inhoud:  Ten behoeve van de besluitvorming over de definitieve herbestemming van Paleis Soestdijk is een studie verricht naar internationale voorbeelden van herbestemming van (Koninklijk) erfgoed. Doel van de studie is na te gaan of lessen kunnen worden getrokken uit ervaringen elders in Europa, die interessant en relevant zijn voor het herbestemmingsproces van Soestdijk.

Resultaat:   In een quick scan is een groot aantal locaties in Europa in beeld gebracht op relevante aspecten. Vervolgens zijn in een vervolgstudie vier locaties nader onderzocht.

Samenwerking met: Bureau Artilaw, Amsterdam

Stand van zaken: De onderzoeksresulaten zullen deel uit maken van het totale afwegingsproces in het kader van de definitieve herbestemming van Paleis Soestdijk.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Museumplan Heerlen

museumplan-heerlen museumplan-heerlen_1

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen

Periode: 2004

Inhoud:  Opstellen van een samenhangend museumplan voor de Heerlense Musea (Thermenmuseum, Kasteel Hoensbroek, De Stadsgalerij en het Mijnbouwmuseum Geon), met in- achtneming van een bezuinigingstaakstelling van € 200.000 structureel.

Resultaat:   Samenhangend Museumplan Heerlen, Historisch, Hedendaags, Helemaal actueel ( juli 2004)

Samenwerking met: Bestuur en Management Consultants, Leusden

Stand van zaken: Het gemeentebestuur van Heerlen heeft het museum- plan in hoofdlijnen overgenomen (september 2004)

Klik hier voor meer informatie

 naar boven

Uitwerking museumbeleid Gemeente Deventer

waag_sept_2003 speelgoed

Opdrachtgever: Gemeente Deventer

Periode: 2002

Inhoud:  Uitwerken van de nota hoofdlijnen van het museumbeleid Deventer in concrete voorstellen voor een vernieuwde integrale presentatie van de Deventer cultuurhistorie.

Resultaat:   Rapportage “Pronken en Lonken”, Naar een wervende presentatie van de Deventer Cultuurhistorie (juli 2002), met als onderdelen een marktverkenning naar het cultuurhistorisch product Deventer (deel 1) en Cultuurhistorisch Bezoekers-centrum De Waag en Nieuwbouw Stadsmuseum Deventer (deel 2)

Samenwerking met: Bestuur en Management Consultants Leusden

Stand van zaken: Het gemeentebestuur van Deventer heeft enthousiast gereageerd op de plannen en momenteel werkt de museumdirectie aan de verdere vervolgstappen voor de nieuwbouw van het stadsmuseum Deventer (december 2004)

Klik hier voor meer informatie

 naar boven

Advies inzake uitbreiding Noordbrabants Museum

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant

Periode: 1999-2000

Inhoud:  Advies inzake de positionering en uitbreiding van het Noordbrabants Museum en advisering over de gevolgen voor de exploitatiebegroting

Resultaat:   Notitie voor de Statencommissie voor Cultuur waarin de toekomstplannen voor het Noordbrabants Museum worden geschetst in het Brabantse museumbestel. Rapportage over de exploitatieve gevolgen van de uitbreiding. Vervolgrapportages over invoering productbegroting en subsidievolume.

Stand van zaken: Provinciale Staten besloten naar aanleiding van de rapportage tot uitbreiding van het museum en bestemde daarvoor de nodige gelden. Thans worden plannen ontwikkeld voor gecombineerde nieuwbouw met het Museum voor Hedendaagse Kunst.

Klik hier voor meer informatie

naar boven

Museumnota provincie Noord-Brabant

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant

Periode: 1997-1998

Inhoud:  Opstellen van Museumnota Noord Brabant

Resultaat:   De aanvaarding van de museumnota ‘Samen Sterk Museumwerk’ door Provinciale Staten in 1998 met een subsidieverhoging voor de Brabantse museumsector van € 450.000,– structureel.

naar boven

Reacties zijn gesloten.