Transformatieplan voor Museum Van Bommel Van Dam gereed

In opdracht van de gemeente Venlo heeft Berns MuseumManagement in samenwerking met BMC een transitieplan opgesteld voor Museum Van Bommel Van Dam. In dit plan is aangegeven langs welke weg het museum kan worden getransformeerd en verzelfstandigd tot een succesvol kunstmuseum voor een breder publiek. Samenwerking met het naastgelegen Limburgs Museum op het gebied van bedrijfsvoering en huisvesting is een belangrijke voorwaarde om dit doel te bereiken. Beide musea en de gemeente Venlo zijn intensief bij de totstandkoming van het plan betrokken geweest. De beoogde transformatie gaat gepaard met een besparing op het museumbudget van 25%, gefaseerd te bereiken vanaf 2016. De gemeenteraad van Venlo moet nog een definitief besluit over het plan nemen.

Reacties zijn gesloten.